heart concuore 05 grijs

VOOR U

Wat biedt Con Cuore u? Hoe kunnen we samen veranderen mogelijk maken?

SPIRAL DYNAMICS

Wat motiveert medewerkers en leidinggevenden?

WIE

Wie is Con Cuore? Contact

BLOG

Wat kom ik tegen? Zet me aan het denken? Waar zijn er verbindingen? Inzichten?

donderdag, 13 augustus 2015 11:48

Spiral Dynamics in projectmanagement

Spiral dynamics geeft inzicht in drijfveren en waarden van medewerkers in een organisatie. Deze informatie is van belang bij het vaststellen van een veranderaanpak. Een vraag die mij fascineert is: hoe kan ik de informatie vanuit de analyse van Spiral Dynamics gebruiken binnen de dagelijkse praktijk van projectmanagement? Hierin zie ik mogelijkheden op verschillende niveau’s: procesmatig (hoe richt ik de projectaanpak in) en inhoudelijk (wat is de beoogde verandering, hoe wordt gecommuniceerd en omgegaan met weerstand?). 

Binnen de harde kant van projectmanagement ligt de focus op doelstelling, scope, (mijlpalen)planning, resultaat en acties. Spiral Dynamics biedt de mogelijkheid deze bouwstenen invulling te geven met de belangrijkste waarden en drijfveren binnen een organisatie, waarmee de aansluiting en kans op een succesvol projectresultaat vergroot wordt.

De verschillende waardesystemen geven verschillende drijfveren en behoeften van medewerkers weer. Wanneer bijvoorbeeld de waarden vanuit het oranje systeem (succes, competitie om resultaten te bereiken, invloed, autonomie, individueel) sterk aanwezig zijn binnen een organisatie, dan is het goed om met die bril te kijken naar hoe de projectdoelstelling geformuleerd is. Is deze uitdagend, competitief maar ook concreet en aansprekend?

gekleurde bril

Bijvoorbeeld de doelstelling: de invoering van Het Nieuwe Werken heeft ten doel de onderlinge samenwerking en medewerkerstevredenheid binnen organisatie X te vergroten sluit onvoldoende aan op de beleving van medewerkers met voornamelijk oranje waarden. Die zullen zich afvragen: what’s in it for me? Passender zou zijn: de invoering van Het Nieuwe Werken biedt medewerkers van organisatie X de mogelijkheid zelf te bepalen waar en hoe werkzaamheden uit te voeren (autonomie, individueel) om zo tot het hoogst haalbare resultaat te komen en de succesvolste speler in de markt te zijn (succes, competitie).

Hoe is vervolgens de projectaanpak verder ingericht? Zijn er heldere mijlpalen (juist op individueel niveau) geformuleerd, hoe wordt gevierd dat deze behaald zijn? Hoe ziet de overlegstructuur eruit? Hoe worden beslissingen genomen? Wie wordt op welk moment betrokken? Wordt hiermee niet de snelheid van handelen belemmerd? Hoe is de projectcommunicatie en de rapportagestructuur vormgegeven? Vanuit het oranje systeem zal de behoefte aan een voortgangsrapportage op de gedetailleerd uitgewerkte projectplanning laag zijn, terwijl positieve formulering over behaalde successen, toekomstige uitdagingen en benchmarks ten opzichte van anderen meer motiveren om met energie het verandertraject tot een goed einde te willen brengen.

Wanneer we vanuit een waardensysteem inhoudelijk kijken naar een verandering, dan is het van belang te kijken naar of de veranderdoelstelling aansluit op de waarden, maar ook om jezelf een blik te gunnen hoe de verandering inhoudelijk gepercipieerd wordt vanuit dat specifieke systeem. Waar zitten uitdagingen, mogelijke weerstanden en onbegrip?

Om weer even een parallel te trekken naar Het Nieuwe Werken in combinatie met het oranje waardensysteem: de mogelijkheid om thuis te werken biedt een medewerker ruimte om zelf te bepalen waar en wanneer iemand zijn werk doet, hetgeen positief zal worden ervaren vanuit de behoefte aan autonomie en tegemoet komt aan individualiteit. Anderzijds kan deze medewerker zijn succes afmeten in relatie tot de lange dagen die hij op kantoor maakt en wat de buren daarvan zullen denken. Is hij wel net zo succesvol als zijn, bijna altijd afwezige, buurman als hij de hele dag thuis werkt? Als we dit weer terugvertalen naar termen van projectmanagement dan is het in relatie tot stakeholdermanagement waardevol om vast te stellen welke waarden voor de belangrijkste stakeholders van belang zijn en daarop in te spelen in de vorming van visie, beleid en communicatie.

Meer informatie over Spiral Dynamics en de mogelijkheden binnen uw organisatie? Ik ga graag met u in gesprek!

Lavinia Jacobs LinkedIn Profielfotograaf 6205 LowResEnthousiaste adviseur (HR en organisatieverandering) die met sensitiviteit verbindt op verschillende niveaus binnen een organisatie en met een resultaatgerichte, efficiënte aanpak doelstellingen realiseert: first time right. Mijn nieuwsgierigheid wordt graag gevoed door mee te denken in het conceptueel vormgeven van een visie en, daarop aansluitend, een strategie en aanpak. Ik zet waarden en drijfveren in om mensen in een organisatie in beweging te brengen met aandacht voor verbetering en ontplooiing. Mijn stijl is te omschrijven als energiek, waarbij daadkracht en helderheid bijdragen aan een beleving van rust en overzicht. Ik werk graag in een informele, creatieve, professionele organisatie waar toewijding en vernieuwing hand in hand gaan.

Sinds het afronden van mijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (2003) heb ik werkervaring opgedaan met name op het gebied van projectmanagement, organisatieverandering, HR en IT. 

 

Mensen in beweging krijgen, als indvidu, binnen een team of binnen een organisatie is waar mijn kracht ligt. Dit kan zijn in de rol van coach, adviseur of projectmanager.

Met hart...

Con Cuore betekent letterlijk “met hart” in het Italiaans. Dat is waar ik in geloof. De kracht om te willen veranderen komt uit je hart. Het hart vormt de kern van het menselijk wezen, het kloppende centrum, de basis van bestaan. Wanneer de behoefte voor verandering niet in de kern gevoeld wordt, zal deze verandering nooit plaatsvinden.

Maar hart staat ook voor passie. Werken met passie, werken aan passie in werk…

Kenmerkend voor mijn manier van werken is dat ik resultaatgericht ben en goed een projectmatige werkwijze weet te hanteren. Het uitvoeren van opdrachten binnen wisselende omgevingen heeft mij geleerd om organisatiesensitief te handelen en me te verplaatsen in de belangen van verschillende actoren. Wanneer een veranderende omgeving er om vraagt, vind ik "out of the box" oplossingen voor vraagstukken.

Ik ben getrouwd, heb twee zoons en woon in Soest. Eén van mijn persoonlijke passies is….de naam Con Cuore zegt het al...Italia!

 

 

Contact

Lavinia Jacobs-Scholte

Heuvelweg 37a

3761 XM Soest

T: 06 15860572

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/laviniajacobs

Twitter: https://twitter.com/Lavinia_Jacobs/